Zasady przyjęć

 

KTO I JAK MOŻE SIĘ DO NAS ZGŁASZAĆ?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia szkoły podstawowej), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Rejon naszego działania to Łódź - Górna.

Korzystanie z oferty Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.