Terapia


Poradnia prowadzi oddziaływania terapeutyczne kierowane do dzieci i młodzieży stosując:
    • terapię pedagogiczną dla uczniów z trudnościami w  czytaniu, pisaniu i liczeniu,
    • terapię logopedyczną,
    • terapię psychologiczną, terapię rodzin,
    • trening EEG Biofeedback,
    • terapię SI,
    • masaż głęboki w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami SI
    • masaż głęboki z usprawnianiem motoryki narządów artykulacyjnych,
    • masaż Shiatsu – zajęcia dla dzieci i rodziców,  
    • kontrolne badania diagnostyczne w ramach Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena