Rejonowe Centrum Integracji - RCI

 

Projekt ma na celu stworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i rozwojowymi (SPR) zamieszkującymi w dzielnicy Łódź – Górna. Założeniem „Centrum” jest stworzenie przestrzeni służącej prezentacji profilu działań poszczególnych placówek oraz wymianie doświadczeń w opisywanym obszarze. Inicjatywa ta  służy upowszechnianiu dostępnych źródeł pomocy i ma na celu usprawnianie procesu jej organizowania oraz zwiększanie skuteczności i efektywności wsparcia w ramach środowiska lokalnego.
W ramach I etapu projektu chcemy zaktualizować bazę informacyjną obejmującą placówki zajmujące się udzielaniem pomocy dla dzieci ze SPR i SPE, którą udostępnimy wszystkim instytucjom biorącym udział w przedsięwzięciu. Zgromadzone informacje posłużą szkołom i przedszkolom działającym w rejonie Łódź – Górna poszukującym różnych form wsparcia dla dzieci i uczniów.