O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 jest placówką oświatową funkcjonującą od 1966 r. Swoim działaniem obejmujemy rejon Łódź-Górna. Oferujemy pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom z poszanowaniem godności osobistej i dyskrecji oraz w zgodzie ze standardami opartymi na współczesnej wiedzy i nauce.

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ PORADNIA?

Poradnia realizuje swoje zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).

 

KTO I JAK MOŻE SIĘ DO NAS ZGŁASZAĆ?

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży (do ukończenia gimnazjum), a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Korzystanie z oferty Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowań z innych placówek i instytucji. Wystarczy umówić się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.