Zajęcia grupowe na terenie Poradni w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Temat

Odbiorcy

Termin

Osoba prowadząca

1.

Trening zastępowania agresji

uczniowie VII klas szkół podstawowych i gimnazjum

II semestr

środa 16-18

 

Justyna Jesień

Izabela Pavlovska

2.

Rozwijanie sprawności językowej

uczniowie klas IV-VI

I i II semestr

Joanna Duszeńko

Monika Lis

 

3.

Zajęcia socjoterapeutyczne "Od wulkanu do oceanu - czyli potrafię inaczej"

uczniowie klas V i VI

dzieci i rodzice

I i II semestr

czwartek 16:15-17:30

Katarzyna Kotowicz

Aleksandra Krawczyk

4.

"Grupa ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne"

dzieci 3-4-letnie z opiekunem

I semestr

wtorek

15-15:45

Monika Skupińska-Majchrzak

Renata Wojtas

5.

Akademia zrozumienia

uczniowie klas V i VI szkół podstawowych

I semestr środa

16-18

Karolina Kunikowska

Izabela Pavlovska

6.

Metoda Dobrego Startu

dzieci 6-7 letnie

II semestr

środa

14-16

Karolina Kunikowska-Kowalczyk

Kinga Szyburska

7.

Odwaga

dzieci kończące przedszkole oraz uczniowie klas I i II szkół podstawowych

od grudnia 2017

środa 15:30-17:00

Anna Klinewicz-Lebioda

Monika Sierszeń-Bednarek

Kinga Szyburska

8.

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny

dzieci 6-7 letnie

od stycznia 2018

środa 16-18

Krystyna Drewniak

9.

"Mam tę moc" - zajęcia edukacyjno-wychowawcze

 

dzieci 5-6 letnie

I i II semestr

poniedziałek

16-18

Monika Jastrzębowska

 

10.

Grupa rozwoju osobistego

uczniowie VII klas szkół podstawowych i gimnazjum

I i II semestr

wtorek 16-17:30

Paweł Majchrzak

Monika Skupińska-Majchrzak

 

11.

Czytanie wspierane nagraniem

uczniowie klas II i III szkół podstawowych

I i II semestr

wtorek 16-18

Dorota

Miązek

12.

Trening ortograficzny

uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych

I i II semestr

poniedziałek godzina 17-18

Joanna Ajzert

13.

UWAGA

zajęcia dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi

uczniowie klas II i III szkół podstawowych

I i II semestr

poniedziałek 16-17

Joanna Koprowska

Marlena Pintara

14.

Czytaj z nami zwierzakami

uczniowie klas II i III szkół podstawowych

I semestr

wtorek 16-17

Dorota Piątkowska

15.

Trening umysłu

uczniowie klas IV i VI szkół podstawowych

I semestr

czwartek 16-18

Aleksandra Włodzimierska

Kinga Szyburska

16.

Zabawy z ortografią

uczniowie klas IV i V szkół podstawowych

od stycznia 2018

poniedziałek 16:45-18

Anita Błażejewska

17.

Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców

rodzice dzieci wszystkich grup wiekowych

I semestr

środa 16:15-18:30

Anna Klincewicz-Lebioda

Monika Kruś

Martyna Sierszeń-Bednarek