Zajęcia grupowe na terenie Poradni

ZAJĘCIA GRUPOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Lp.

TYTUŁ

PROFIL DZIECKA/ UCZNIA KWALIFIKOWANEGO NA ZAJĘCIA

TERMIN

OSOBY PROWADZĄCE

1. 

ODWAGA - zajęcia grupowe stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny dla uczniów klas I-III

 • dzieci nieśmiałe, wycofane,
 • dzieci z podejrzeniem mutyzmu
   

 

poniedziałek, godz. 16.30-17.30

mgr A. Klincewicz-Lebioda

mgr K. Szyburska

2. "Mam tę moc" - zajęcia grupowe stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny dla dzieci 5-6-letnich 
 • dzieci nieśmiałe, wycofane
 • dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów
poniedziałek, godz. 15.00-16.00

mgr A. Klincewicz-Lebioda

mgr M. Gawlik

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • uczniowie klas IV
 • dzieci wycofane, nieśmiałe, z trudnościami w adaptacji do roli ucznia, z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych.
wtorek, godz. 16.00-17.00

mgr M. Gawlik,

mgr M. Kostera-Janiak

4.

 

„RAZEM ŁATWIEJ" - cykl spotkań rozwijających kompetencje wychowawcze dla rodziców dzieci z chorobami przewlekłymi

 • rodzice dzieci z chorobami przewlekłymi (w tym ADHD, trudności emocjonalne)
 • rodzice, którzy wymagają poinstruowania, jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania w sposób, by dziecko czuło się akceptowane,
 • rodzice nieradzący sobie ze stawianiem granic, rozwiązywaniem konfliktów, itp.,
 • rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych.

 

środa, godz. 16.00-18.00

mgr M. Piekarska-Kruś,

mgr R. Wojtas

 

5.

„Terapeutyczna grupa wsparcia dla uczniów klas VIII z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym na skutek pandemii”

 • uczniowie klas VIII SP,
 • uczniowie z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, wycofani, nieśmiali,
 • uczniowie z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, adaptacyjnymi (również korzystający z nauczania indywidualnego).

czwartek, godz. 16.00-17.30

mgr J. Jesień

mgr A. Wołejko-Marat

6. „Grupa Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • dzieci 2 i 3 –letnie z opiekunem/rodzicem,
 • dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji
  z opiekunem lub z innymi osobami,
 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi.

 

piątek, godz. 10.00-12.00

mgr M. Skupińska-Majchrzak,

mgr R. Wojtas