Szkoła podstawowa

Dokonujemy diagnozy przyczyn trudności szkolnych; wykonujemy diagnozę integracji sensorycznej, uwagi słuchowej.

Prowadzimy na terenie szkół zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów zgodnie z potrzebami określonego zespołu klasowego.

Udzielamy indywidualnych konsultacji dla rodziców i nauczycieli w czasie cyklicznych wizyt w szkołach. Bierzemy udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów problemowych powołanych w celu projektowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzimy kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli.

Oferujemy następujące zajęcia terapeutyczne realizowane na terenie Poradni:

  1. terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w  czytaniu, pisaniu i liczeniu,
  2. terapia logopedyczna,
  3. terapia psychologiczna, terapia rodzin,
  4. trening EEG Biofeedback, 
  5. terapia SI,
  6. masaż głęboki w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami SI /cykl 4 spotkań dla rodziców z dziećmi,
  7. trening słuchowy Johansena IAS
  8. zajęcia grupowe.