Przedszkole

prowadzimy zajęcia grupowe dla dzieci:

 • Grupa Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - dla dzieci 3-4-letnich,
 • Masaż głęboki dla dzieci 5-6-letnich z zaburzeniami integracji sensorycznej,                                     
 • Matematyka dla Smyka – zajęcia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego                                           
 • Mam tę moc – zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci 5-6-letnich,
 • Metoda Dobrego Startu dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego,
 • Odwaga - zajęcia dla nieśmiałych dzieci kończących przedszkole i rozpoczynających szkołę.            
 • Masaż Shiatsu – zajęcia dla dzieci i rodziców,              
 • Masaż głęboki z usprawnianiem motoryki narządów artykulacyjnych,
 • Będę mówić – zajęcia grupowe dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z afazją,      
 • Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3-4-letnich.                                                                                                                                       

Nabór dzieci do grup terapeutycznych i na zajęcia indywidualne odbywa się po badaniach diagnostycznych na imienne zgłoszenie rodzica.

 

prowadzimy zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące:

 • czynników sprzyjających adaptacji dziecka do warunków przedszkola,
 • stymulowania rozwoju mowy dziecka,
 • stymulowania rozwoju psychoruchowego,
 • rozwijania umiejętności matematycznych,
 • rozwijania twórczego myślenia,
 • wpływu mediów na rozwój dziecka
 • gotowości szkolnej,
 • ryzyka dysleksji.

wspieramy rodzica w decyzjach dotyczących rozpoczynania obowiązku szkolnego

ponadto oferujemy:

 • indywidualne konsultacje pedagogiczne dotyczące rozwijania funkcji percepcyjno-motorycznych niezbędnych do opanowania czytania, pisania, liczenia,
 • indywidualne konsultacje logopedyczne,
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • indywidualną terapię logopedyczną, 
 • badania przesiewowe programem "Widzę” i "Słyszę” oraz w zakresie kompetencji matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania.