Forum Innowacji

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod nazwą FORUM INNOWACJI,  którego celem będzie rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.

Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć miejsce, w którym nauczyciele placówek edukacyjnych będą mogli podzielić się swoim warsztatem imetodami pracy, zaprezentować ciekawe, nowe, a co najważniejsze sprawdzone w praktyce propozycje.

Spotkania będą odbywały się, jeżeli będzie to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca w naszej Poradni o godz.16.

Osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem lub propozycją tematów prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres kontakt@ppp6.elodz.edu.pl (wzór formularza u dołu strony). Z autorami propozycji będziemy się kontaktować.

Zgłoszenia uczestników do udziału w spotkaniach prosimy wysyłać drogą mailową lub zgłaszać telefonicznie do 7-go dnia przed planowanym spotkaniem. Liczba miejsc ograniczona.

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy 29.10.2018 r. o godz. 16.00

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi

na warsztaty  Forum Innowacji w ramach sieci współpracy 
 
Zaproszenie kierujemy do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 

Cel zajęć: Prezentacja rezultatów projektu ORE „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”: podstawy teoretyczne, założenia i praktyczne wskazówki do tworzenia WSDZ w szkole, prezentacja programów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych.

Dane osoby  prowadzącej:

Imię: Dorota

Nazwisko: Nawrat-Wyraz

Miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Stopień awansu zawodowego: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki  

Plan spotkania:

  1. Powitanie, poznanie oczekiwań Uczestników.
  2. Prezentacja założeń projektu  ORE (power point).
  3. Prezentacja przykładowych WSDZ oraz programów i scenariuszy zajęć rekomendowanych przez ORE.
  4. Praca warsztatowa w zespołach: „Jak zorganizować WSDZ w mojej szkole/ przedszkolu?”
  5. Podsumowanie zajęć, wnioski.

Zapisy telefoniczne bądź mailowe: 426819282, Foruminnowacji@ppp6.elodz.edu.pl

ZAPRASZAMY!

 

Formularz zgłoszenia czynnego udziału w Forum Innowacji