Akademia Dobrego Rodzica i Nauczyciela

 

Na terenie Poradni prowadzimy warsztaty dla nauczycieli, rodziców, wychowawców i opiekunów

w ramach Akademii Dobrego Rodzica i Nauczyciela

 

Miesiąc

Temat

  czas trwania

Osoba prowadząca

19.10.2017

 

T: Nadpobudliwość psychoruchowa

 

16:00-18:00

 

mgr Monika Jastrzębowska,

mgr Aleksandra Włodzimierska

27.10.2017

T: Mutyzm wybiórczy- warsztat dla nauczycieli.

14:00-16:00

mgr Anna Klincewicz-Lebioda,
 mgr Kinga Szyburska,
mgr Martyna Sierszeń-Bednarek

08.11.2017

 

T: Wesoła matematyka dla mamy, taty i smyka- gry i zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym  i uczniów klas I– warsztat dla rodziców.

16:00-18:00

mgr Dorota Piątkowska

09.11.2017

T: Gry karciane w nauce czytania i pisania wspierane nagraniem.

 

16:00-18:00

 

mgr Dorota Miązek

14.11.2017

T: Dobra komunikacja z dzieckiem – Jak mówić i słuchać, aby dzieci chciały rozmawiać? - warsztat dla rodziców  wszystkich grup wiekowych .

 

16:30-18:00

 

 

mgr Monika Skupińska-Majchrzak

 

15.11.2017

 

 

T: Integracja sensoryczna cz. I -  wprowadzenie

Do udziału w części II konieczna obecność na cz. I.

 

14:30- 17:30

mgr Joanna Michalska

15.11.2017

 

T: Czytanie i pisanie  a gotowość szkolna- warsztat przeznaczony dla rodziców.

16:00-18:00

mgr Dorota Piątkowska

16.11.2017

T: Dziecko lękowe i dziecko nerwicowe i co dalej?

16:00-18:00

mgr Monika Jastrzębowska, mgr Monika Piekarska - Kruś

22.11.2017

       T: Integracja sensoryczna cz. II – wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów SI  u dzieci, przykładowe zabawy i ćwiczenia. Obecność na szkoleniu tylko po uprzednim udziale w prelekcji z dnia 15.11.2017r.

14:30-17:30

mgr Joanna Michalska

UWAGA! ZMIANA TERMINU - NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE

   T: Rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera.

16:00-18:00

mgr Anna Klincewicz –Lebioda,

mgr Monika Jastrzębowska

20.02.2018

    T: Terapia neuropsychologiczna metody BIOFEEDBACK.

16:00-17:30

mgr Joanna Koprowska

mgr Longina Wilczyńska

21.02.2018

T: Eliminowanie zachowań trudnych (kary i nagrody). Praca w grupie z dzieckiem trudnym. – warsztat przeznaczony dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym.

16:00-18:00

mgr Monika Jastrzębowska

mgr Martyna Sierszeń- Bednarek

26.02.2018

T: Mowa dziecka a dysfunkcje integracji sensorycznej

14:15-17:30

mgr Aleksandra Krawczyk

28.02.2018

T: Gimnastyka języka – profilaktyka logopedyczna.

15:30-17:00

mgr Joanna Duszeńko-Kędzia

06.03.2018

T: Codzienność z nastolatkiem – jak przetrwać i utrzymać z dzieckiem dobry kontakt?- prelekcja z elementami warsztatu dla rodziców.

16:00-18:00

mgr Justyna Jesień,

mgr Monika Skupińska-Majchrzak

07.03.2018

T: Metoda Dobrego Startu – wspomaganie umiejętności czytania i pisania  u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

14:30- 17:30

mgr Joanna Michalska

 14.03.2018

T: W co się bawić z dzieckiem ?- zabawy stymulujące  wyobraźnię i twórcze myślenie.

16:15-17:45

mgr Anita Błażejewska

21.03.2018

T: Rodzeństwo – przyjaciel a nie wróg czyli jak wychować szczęśliwe dzieci- warsztat dla rodziców.

16:00-18:00

mgr Renata Wojtas

28.03.2018

T: Jak skutecznie rozwijać słuch fonematyczny – warsztat dla nauczycieli i rodziców.

15:30-17:00

mgr Magdalena Jatczak,
mgr Monika Lis

04.04.2018

T: Wczesne objawy autyzmu

15:30-17:00

mgr Renata Wojtas,

mgr Anna Klincewicz –Lebioda

11.04.2018

T: Wpływ postaw rodzicielskich na funkcjonowanie dziecka- prelekcja przeznaczona dla rodziców i nauczycieli.

16:00-18:00

 

mgr Kinga Szyburska,

mgr Martyna Sierszeń- Bednarek

12.04.2018

T: Skala Ryzyka Dyskalkulii – warsztat przeznaczony dla nauczycieli

16:00-18:00

mgr Dorota Miązek

23.04.2018

T: Socjoterapia w pracy nauczyciela.

16:00- 17:30

mgr Aleksandra Krawczyk,

mgr Anita Błażejewska

15.05.2018 

Prosimy o przyjście w wygodnych, luźnych strojach

T: Metoda Weroniki Sherborne jako pomoc we wspieraniu sfery emocjonalnej dzieci  w grupie- warsztat dla nauczycieli.

16:00-18:00

mgr Monika Skupińska-Majchrzak,

mgr Renata Wojtas

23.05.2018

T: Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola/żłobka- warsztat dla rodziców.

16:00-18:00

mgr Renata Wojtas