Co to jest Forum Innowacji?

 

Forum Innowacji FI jest formą dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w ramach sieci współpracy i samokształcenia przeznaczoną dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w Łodzi. Celem FORUM INNOWACJI jest rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.

Wspólnie z Państwem tworzymy miejsce, w którym nauczyciele placówek edukacyjnych mogą podzielić się swoim warsztatem i metodami pracy, zaprezentować ciekawe, nowe, a co najważniejsze sprawdzone w praktyce propozycje.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu regularnie od 2015 roku, czyli już 5 lat w naszej Poradni o godz.16.

Osoby chętne do podzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem lub propozycjami tematów prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń na adres: foruminnowacji@ppp6.elodz.edu.pl (wzór formularza). Z autorami propozycji będziemy się kontaktować.

Zgłoszenia uczestników do udziału w spotkaniach prosimy wysyłać drogą mailową lub zgłaszać telefonicznie do 7-go dnia przed planowanym spotkaniem. Liczba miejsc ograniczona.

 

Cele Forum Innowacji:

  1. Stworzenie miejsca – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi ul. Rzgowska 25, w którym przedstawiciele placówek edukacyjnych mogą się spotykać i realizować cele służące poprawie efektów pracy z dziećmi z łódzkich placówek edukacyjnych.
  2. Poznawanie potrzeb i oczekiwań placówek edukacyjnych.
  3. Mapowanie obszarów innowacji pedagogicznych w łódzkich placówkach oświatowych.
  4. Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy pracowników oświaty.
  5. Wymiana innowacyjnych doświadczeń i praktyk pedagogicznych oraz psychologicznych.
  6. Bieżące dzielenie się refleksjami dotyczącymi praktyk i warsztatu pracy nauczyciela.
  7. Wizyty w placówkach edukacyjnych umożliwiające poznanie warsztatów pracy łódzkich nauczycieli.