FORUM INNOWACJI

 

Forum Innowacji FI jest formą dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w ramach sieci współpracy i samokształcenia przeznaczoną dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w Łodzi. Celem FORUM INNOWACJI jest rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli. Wspólnie z Państwem tworzymy miejsce, w którym nauczyciele placówek edukacyjnych mogą podzielić się swoim warsztatem i metodami pracy, zaprezentować ciekawe, nowe, a co najważniejsze sprawdzone w praktyce propozycje. Spotkania odbywają się raz w miesiącu regularnie od 2015 roku, czyli już 5 lat w naszej Poradni.