Diagnoza


Na terenie Poradni przeprowadzamy diagnozę:
    • psychologiczną
    • pedagogiczną
    • logopedyczną
    • integracji sensorycznej
    • uwagi słuchowej wg. Johansena