Warto wiedzieć

Poniżej znajdują się dane teleadresowe placówek świadczących pomoc i wpierających dzieci oraz rodziny:

oraz dane dotyczące Zespołów Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Łodzi: