Aktualności

 
     Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod nazwą FORUM INNOWACJI,  którego celem będzie rozpowszechnianie innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i terapeutycznej łódzkich nauczycieli.
 

Spotkanie 9:

Termin : 25. 01. 2017 godz.16

Miejsce : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi ul. Rzgowska 25

Dane osoby  prowadzącej:

Imię: Martyna

Nazwisko: Sierszeń-Bednarek

Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

Temat zajęć: „Mutyzm wybiórczy”

Odbiorca: nauczyciele i rodzice

Cel zajęć:

Charakterystyka mutyzmu wybiórczego, przedstawienie kryteriów diagnostycznych oraz przyczyn występowania zaburzenia.  Praktyczne wskazówki umożliwiające rozpoznanie mutyzmu. 
Zalecenia do pracy z dziećmi.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą Akademii Dobrego Rodzica i Nauczyciela na r. szk. 2016/17

 

Uwaga!

Zmieniony termin szkolenia "ZDROWE pOSIŁKI - co każdy przedszkolak jeść powinien..." Spotkanie dotyczące zasad zdrowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. - zapraszamy Rodziców i Nauczycieli w dn. 08.02.2017 r. o godz. 16.30

Zmieniony termin szkolenia dla Nauczycieli "Skala Ryzyka Dyskalkulii" - szczegóły wkrótce

 

 

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców na cykl zajęć warsztatowych doskonalących kompetencje wychowawcze pod hasłem

„Szkoła dla Rodziców”.

 

Zajęcia realizowane będą na terenie
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 6 w Łodzi.

 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia
 22 luty 2017r., godz.16.00

(po uprzednim zebraniu wymaganej liczby uczestników).

 

Zapisy w Sekretariacie Poradni.

Szanowni Państwo, informujemy, że ofertę naszej Poradni poszerzyliśmy o metodę Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, zachęcamy do przeczytania materiałów o tej formie terapii.       

Trening Słuchowy Johansena IAS